Actualiteiten Prinsjesdag 2015

prinsjesdag 2015Het kabinet heeft op Prinsjesdag diverse maatregelen bekend gemaakt. Hieronder volgen de woongerelateerde wijzigingen. De wijzigingsvoorstellen worden opgenomen in het Belastingpakket 2016 en moeten vervolgens worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

2017: gedifferentieerde vermogensrendementsheffing Box 3 Inkomstenbelasting

Een van de voorgestelde wijzigingen is de IB-belastingheffing in box 3 vanaf 2017:

 • Vermogen tot €25.000 per persoon: vrijgesteld;
 • Fictief rendement 2,9% over vermogen tussen €25.000 en €125.000. Dit rendement is gebaseerd op gemiddelde rentestanden in de afgelopen vijf jaar. Effectief is dan de belasting 2,9% x 30% belasting is 0,87% van het vermogen;
 • Fictief rendement 4,7% over vermogen tussen €125.000 en €1.025.000. Dit rendement is gebaseerd op de gemiddelde rentestanden en behaalde rendementen van een representatieve selectie aandelen. Effectief is dan de belasting 4,7%x 30% belasting is 1,41% van het vermogen;
 • Fictief rendement 5,5% over vermogen boven de €1.025.000.
 • Dit rendement is ook gebaseerd op de gemiddelde rentestanden en behaalde rendementen van een representatieve selectie aandelen. Effectief is dan de belasting 5,5% x 30% belasting is 1,65% van het vermogen;

De progressieve belasting in box 3 zou het kabinet met name motiveren vanuit de aanname dat particulieren met een hoger vermogen actiever in effecten beleggen en daardoor ook hogere rendementen behalen.

2017: verhoging schenkingsvrijstelling € 100.000

Ook heeft het kabinet voorgesteld de eenmalige schenkingsvrijstelling van €52.000 per 2017 te verhogen tot €100.000. Het geld moet worden besteed aan de aankoop van een woning of de aflossing van een hypotheek.

2016 en 2017: lastenverlichting op arbeid

In 2016 en 2017 is een verlaging van de lasten op arbeid in de Miljoenennota 2016 opgenomen.

Deze lastenverlichting bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 euro met maximaal €700 euro.
 • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2 procentpunt.
 • Verlenging van de derde belastingschijf. Hierdoor gaan mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% betalen.
 • Een verhoging van de kinderopvangtoeslag om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.
 • De algemene heffingskorting wordt sneller volledig afgebouwd.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd.
 • Een zogenaamd lage-inkomensvoordeel vanaf 2017 om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens (tot 120% minimumloon) aan te nemen of in dienst te houden.

Andere maatregelen zijn:

 • Geen bezuiniging in 2016 op de huurtoeslag.
 • Eenmalige verlenging van de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag.
 • Eenmalige verhoging van het kindgebonden budget voor het tweede kind.
 • Eenmalige verhoging van de ouderenkorting.
 • Het aantal bijtellingscategorieën (auto van de zaak) gaat van vier naar twee en het algemene bijtellingspercentage gaat voor nieuwe auto’s van 25 naar 22.

Bron: SEH

Afspraak maken