Oversluiten hypotheek

Hands Holding A Piggy Bank And A House ModelVeel mensen besluiten de laatste jaren tot oversluiten van hun hypotheek. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen:

 • De huidige marktrente is lager dan de rente die betaald wordt: een nieuw rentecontract tegen een lager rentetarief is dan een aantrekkelijke optie;
 • Ontevredenheid over de hypotheekvorm: een  beleggingshypotheek kan omgezet worden naar een (bank)spaarhypotheek;
 • Te groot deel aflossingsvrij: vaak is meer vermogensopbouw gewenst;
 • Dure verlengingstarieven van de huidige bank/verzekeraar bij einde rentecontract.

Het is niet altijd voordelig of verstandig uw huidige hypotheek om te zetten. De kosten van de omzetting moeten terugverdiend kunnen worden tijdens de nieuwe rentevastperiode. Wanneer u een aflossingsvorm heeft met een Spaarhypotheekpolis of een Bankspaarrekening ligt de vraag of omzetten interessant is nog wat ingewikkelder. U heeft bij het wijzigen van uw rentecontract overigens de keuze dit bij de huidige hypotheekbank te doen (omzetten rentecontract) of te kiezen voor het oversluiten naar een andere geldverstrekker (bank/verzekeraar). Beide mogelijkheden dienen bekeken te worden.

Er kunnen echter ook andere redenen zijn voor oversluiten. Bijvoorbeeld omdat u nu geen Nationale Hypotheek Garantie heeft maar dat wel wilt of dat u direct behoefte heeft aan lagere hypotheeklasten.

Afspraak maken  ▶

Lees meer...

House and calculator. Real estate concept background.

Wanneer u de hypotheek wilt omzetten of oversluiten ontvangt u van ons een gemotiveerde analyse waaruit blijkt of oversluiten onder aan de streep iets oplevert. U betaalt ons in eerste instantie alleen voor het advies. Indien blijkt dat oversluiten zinvol is dan spreekt u pas het vervolgtraject met ons af. U vraagt dus niet meteen een nieuwe hypotheek aan als u niet eerst zeker weet of u daar wel verstandig aan doet.

Het oversluiten of omzetten van een hypotheek is een serieuze zaak waar meestal grote financiële belangen bij zijn. In de analyse die wij opstellen besteden wij daarom voldoende aandacht aan:

 • Het doel van het oversluiten van de hypotheek of omzetten van het rentecontract
 • De hoogte van de huidige hypotheekrente
 • De resterende looptijd van het rentecontract
 • De hoogte van de boeterente bij oversluiten
 • De hoogte van oversluitkosten zoals advies/bemiddeling, notaris- en taxatiekosten
 • De aflossingsvorm van uw hypotheek
 • De gewenste nieuwe rentevaste periode
 • De hoogte van de hypotheekschuld t.o.v. de waarde van uw woning
 • Uw leencapaciteit o.b.v. de Gedragscode Hypothecaire Financieringen
 • Uw financiële voordeel per maand en berekend over het nieuwe rentecontract

Heeft u bij ons een hypotheek afgesloten? Dan blijven wij uw hypotheek gedurende de gehele looptijd dagelijks controleren. Deze hypotheekservice is onderdeel van de nazorgprogramma’s Royaal en Optimaal.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

* vereiste invoer
Afspraak maken