Disclaimer

Alle informatie die Bureau Van der Leeden op haar website aan u verstrekt is geen aanbod, advies of financiële dienst.
 
De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Bureau Van der Leeden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en of volledigheid van de in deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen.
 
Alle informatie op www.bureauvanderleeden.nl is indicatief, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, berekeningsmodules, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Bureau Van der Leeden. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé-gebruik.
 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Van der Leeden is het niet toegestaan links naar websites van Bureau Van der Leeden aan te bieden.
 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bureau Van der Leeden kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.
 
Bureau Van der Leeden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bureauvanderleeden.nl te kunnen raadplegen.
 

Disclaimer berekeningen en rekenvoorbeelden

Berekeningen, rekenvoorbeelden en gerelateerde informatie op deze website is alleen bedoeld om u informatief op weg te helpen, en is zeker niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Raadpleeg voor financieel advies altijd een adviseur met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een accountant of fiscalist. Bureau Van der Leeden beschikt over diverse vergunningen van de AFM en kan u voorzien van professioneel advies. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op basis van deze berekeningen en/of informatie.
Afspraak maken