Werkwijze

Orange Puzzle Piece Solution ConceptWij willen iedereen die een beroep op ons doet kunnen helpen. Daarom bieden wij een zeer breed pakket aan dienstverlening. Met onze werkwijze bepaalt u zelf hoeveel dienstverlening u wilt afnemen. In onze Dienstenwijzer hebben wij uitgebreide informatie opgenomen om u vooraf te informeren over onze organisatie, producten, diensten en werkwijze.

Stappenplan

Onze dienstverlening verloopt via een aantal logische stappen. Het intake of kennismakings-gesprek bieden wij in de meeste gevallen kosteloos aan en dient als wederzijdse verkenning van mogelijkheden. Wij hechten er groot belang aan dat wij samen met u een nauwkeurige beschrijving van uw doelstellingen van het advies vaststellen. Een adviesopdracht kan beperkt of omvangrijk zijn, dat hangt geheel van uw situatie en wensen af. Na beschrijving van uw doelstellingen informeren wij u of wij u van dienst kunnen zijn, geven wij een indicatie van de kosten en zullen wij u een offerte voor dienstverlening toezenden. Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel gaan wij voor u aan de slag.

Afspraak maken  ▶

Lees meer...

Samengevat doorlopen wij de volgende stappen met u:

 • Intakegesprek
 • Vaststellen doelstellingen
 • Voorstel voor dienstverlening
 • Verzamelen informatie

Beperkt of uitgebreid advies

Compass In Hand Paves The Route Through The ForestU bepaalt zelf hoe uitgebreid u door ons geholpen wilt worden. Onze tarieven zijn lager of hoger, afhankelijk van uw keuze voor dienstverlening.
Wij kunnen u helpen op basis van:

   • execution only: wij regelen alleen de aanvraag van een financieel product en/of het vervangen van een financieel product;
   • zelf sturend advies: wij geven advies voor een specifiek product o.b.v. voor dat product noodzakelijke informatie;
  • uitgebreid advies: ook wel het wettelijk adviestraject genoemd. Bij hypotheek- en pensioenadvies geven wij altijd uitgebreid advies.

Uitgebreid advies

Omdat wij voor een deugdelijk advies specifieke informatie van u nodig hebben doen wij u een opgave van benodigde documenten en sturen wij u een vragenlijst. Op basis van uw antwoorden in de vragenlijst kunnen wij uw klantprofiel bepalen. Dit geeft ons inzicht over uw kennis van en ervaring met financiële zaken en uw risicobereidheid (perceptie). Op basis van de stukken die u ons toezendt kunnen wij de toelaatbaarheid van risico (tolerantie) beoordelen en stellen wij uw financiële positie/uitgangssituatie vast.

De gegevens die wij nu hebben analyseren wij ten behoeve van diverse financiële berekeningen. Wij informeren u dan over uw situatie bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioneren. Tevens verstrekken wij u een advies op de onderdelen die noodzakelijk zijn. Wanneer u het advies overneemt zorgen wij voor het aanvragen van financiële producten en dragen zorg voor de afwikkeling van alle zaken die van belang zijn om het financieel advies in uw situatie te implementeren.

 • Analyse verstrekte gegevens
 • Informeren over risico’s en mogelijkheden
 • Advies uitbrengen
 • Uitvoeren advies

Nazorg

In de nabije toekomst behoeft ieder advies onderhoud. Uw persoonlijke en financiële situatie zal immers door de jaren heen wijzigen. Denk aan inkomen, werk, gezin, sparen en verhuizen maar ook aan wijzigingen in de belastingwetgeving. Uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden wijzigen dan ook. Dit maakt periodieke aanpassing van financiële voorzieningen noodzakelijk. Deze nazorg bieden wij in de vorm van een serviceovereenkomst aan.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

* vereiste invoer

Afspraak maken