Privacy Statement

De door u op de website ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Bureau Van der Leeden, gelieerde ondernemingen of een van de vestigingen van Bureau Van der Leeden ter beschikking worden gesteld. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Bureau Van der Leeden bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Bureau Van der Leeden kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Bureau Van der Leeden persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform dit Privacy Statement.

Doeleinden van gegevensverwerking

Bureau Van der Leeden verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast kunnen er webstatistieken worden ontwikkeld. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs stelt, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Vertrouwelijke informatie
Bureau Van der Leeden tracht niet via deze website vertrouwelijke persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Bureau Van der Leeden wel dergelijke gegevens wil verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Bureau Van der Leeden instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Bureau Van der Leeden kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren met als doel de website zoveel mogelijk op uw wensen en behoeften te laten aansluiten. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U hebt de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Websites van derden
Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Bureau Van der Leeden is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.


Uitoefening van rechten

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij dit doorvoeren in onze database. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@bureauvanderleeden.nl of per post:

Bureau Van der Leeden
Louis Braillelaan 80
2719 EK  Zoetermeer

Al onze klanten ontvangen periodiek een e-mail met een link naar een nieuwsbrief op onze website. Alle nieuwsbrieven worden op de website gepubliceerd en bewaard. Indien u de e-mail met de link naar de nieuwsbrief niet meer wens te ontvangen dient u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@bureauvanderleeden.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
Bureau Van der Leeden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Afspraak maken