Repeterende schenking in één akte in één keer belast

many euro bank notes in mousetrap. symbolic photo for debt and d

Schenking onder schuldigerkenning

Als een ouder aan kinderen om erfbelasting te besparen, op papier de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2014: € 5.217) wil schenken, dan vereist de Belastingdienst een notariële akte voor deze zogenaamde schuldigerkenning. Juridisch wordt dan het geschonken bedrag door de ouder weer terug geleend met een jaarlijkse renteverplichting.

In één notariële akte werden –om kosten te besparen- ‘papieren’ schenkingen over meerdere jaren schuldig erkend en vastgelegd. In deze akte werd dan vermeld, dat de vastgelegde jaarlijkse schenking plaats vindt, nadat eerst is voldaan aan een opschortende voorwaarde. Bijvoorbeeld dat zowel de schenker als de begiftigde 1 januari van dat betreffende jaar in leven waren. In vaktermen een repeterende schenking. Het beoogde doel was dan ook, dat de fiscus niet alle toekomstige schenkingen direct zou samenvoegen tot één belastbaar bedrag met als gevolg heffing van schenkbelasting bij overschrijding van de schenkingsvrijstelling (toepassing artikel 1, lid 9 van de Successiewet).

In een schrijven dit jaar van de Belastingdienst aan de KNB is vermeld, dat de Belastingdienst zich formeel op het standpunt stelt, dat in een dergelijke akte de schenkingen fiscaal bij elkaar worden opgeteld en in één keer worden belast. Er is dan sprake van de schenking van een periodieke uitkering. Daarmee komt de Belastingdienst terug op een eerder ingenomen standpunt, waarin dit wel fiscaal werd gefaciliteerd. Dat betekent dus dat het voordeel van een repeterende schenking niet meer van toepassing is. De motivering van de Belastingdienst is dat “bij samenhangende schenkingen die schenkingen moeten worden gezien in onderling verband.”

Bron: SEH

Afspraak maken